Thống kê chi tiết kết quả xổ số Tiền Giang

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Tiền Giang

Bộ số Lần về Tỉ lệ
61 4 Lần 4.44%
15 3 Lần 3.33%
35 3 Lần 3.33%
43 3 Lần 3.33%
92 3 Lần 3.33%
94 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Tiền Giang đến 21/04/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
61 4 Lần Không tăng
15 3 Lần Tăng 1
35 3 Lần Tăng 1
43 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Tăng 1
94 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
52 5 Giảm 1
01 4 Tăng 1
23 4 Không tăng
27 4 Không tăng
34 4 Không tăng
36 4 Không tăng
43 4 Tăng 1
61 4 Không tăng
89 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
62 12 Không tăng
44 11 Tăng 1
51 11 Không tăng
16 10 Tăng 1
92 10 Tăng 1
22 9 Không tăng
39 9 Không tăng
77 9 Không tăng
89 9 Không tăng
98 9 Không tăng
14 8 Không tăng
15 8 Tăng 1
21 8 Không tăng
23 8 Giảm 1
34 8 Không tăng
40 8 Không tăng
52 8 Không tăng
54 8 Không tăng
61 8 Không tăng
71 8 Không tăng
94 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 35: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Tiền Giang trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
16 Lần Giảm 1
0
Giảm 3 11 Lần
16 Lần Tăng 3
1
Không tăng 21 Lần
21 Lần Không tăng
2
Giảm 4 17 Lần
22 Lần Không tăng
3
Tăng 2 25 Lần
14 Lần Tăng 3
4
Không tăng 22 Lần
15 Lần Giảm 2
5
Tăng 2 20 Lần
19 Lần Tăng 1
6
Tăng 1 17 Lần
19 Lần Giảm 5
7
Tăng 1 18 Lần
18 Lần Giảm 1
8
Giảm 1 14 Lần
20 Lần Tăng 2
9
Tăng 2 15 Lần